Adresseændring

Har du skiftet adresse eller andre ændringer i dine oplyste data kan du opdatere disse i dine stamdata.

Følg instruktionen i “Dit KFK”