Bestyrelsen informerer

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde 21. april 2016 var det ikke muligt at opnå konsensus om bestyrelsens fremtidige ledelse.

Bestyrelsesmedlem Thomas Stark og suppleant Niels Estrup valgte på denne baggrund at udtræde af bestyrelsen. Suppleant Hans Berggren indtræder som ordinært bestyrelsesmedlem.

Niels og Thomas vil i en overgangsperiode fortsat udføre dele af deres opgaver for bestyrelsen.

Mvh. KFK’s bestyrelse.