Blyhagl

Fortsat forbud mod anvendelse af blyhagl på KFKs baner

Det fremgår af Dansk Skytte Unions hjemmeside (http://skytteunion.dk/ny-dispensation-til-fortsat-brug-af-blyhagl/ ) at Miljøstyrelsen har forlænget Dansk Skytte Unions dispensation til fortsat brug af blyhagl indtil 31. januar 2020. Det fremgår af hjemmesiden at denne dispensation også omfatter Skeet og Trap på KFK.

Forbuddet mod brug af blyhagl på KFKs baner er IKKE påvirket af denne dispensation og er derfor fortsat i kraft. Baggrunden er, at Naturstyrelsen, som er lodsejer på de arealer KFK benytter, i lejekontrakten med KFK har indføjet et forbud mod anvendelse af blyhagl på arealet. Uanset Miljøstyrelsens dispensation er dette forbud stadig i kraft. Såfremt KFK overtræder dette forbud pådrager KFK sig oprensningsforpligtelsen på arealet; en forpligtelse som estimeres til at repræsentere et flercifret millionbeløb og som pt. påhviler den tidligere lejer Københavns Kommune.

Kort sagt: Som det fremgår af skiltning på banerne, må der fortsat ikke skydes med blyhagl på KFKs baner.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen