Generalforsamling 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

– Forhåndsindikation om deltagelse

Københavns Flugtskytte Klub har udskudt sin generalforsamling til efteråret i håb om at kunne samle medlemmerne fysisk da dette er hvad vedtægterne foreskriver. Myndighedernes aktuelle retningslinjer betyder, at det fortsat er vanskeligt at afholde en traditionel generalforsamling, men KFKs bestyrelse mener dog, at vi ikke fortsat kan vedblive med at udskyde generalforsamlingen.

De aktuelle retningslinjer indebærer at konferencer, generalforsamlinger og lignende som udgangspunkt er omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 50 personer er til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en scene eller et podium, kan der dog være op til 500 personer til stede samtidig.

KFKs klublokaler er uegnede til afholdelse af generalforsamling under de givne omstændigheder. Vi har derfor valgt at afholde generalforsamlingen i eksterne lokaler. Der er et begrænset antal pladser til rådighed og vi vil derfor bede medlemmer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, give en forhåndsindikation herom på e-mail til kasserer@claytarget.dk . Såfremt kapaciteten bliver overskredet vil generalforsamlingen blive aflyst og søgt afholdt senere på anden adresse med større kapacitet. Aflysning kan således finde sted helt frem til generalforsamlingens begyndelse. Bemærk at der lukkes for yderligere adgang ved generalforsamlingens begyndelse.

På grund af situationen vil der mod sædvane IKKE blive serveret kaffe/kage til deltagerne. Ved ankomst bedes deltagerne gå direkte til anvist siddeplads, som ikke bedes forladt under generalforsamlingen. Optræd ansvarligt, respekter sidde- og afstandskrav, vi passer på hinanden.

Der indkaldes hermed til:
Generalforsamling i Københavns Flugtskytte Klub 2020

Tid:
Torsdag den 12. november 2020 kl 19:00

Sted:
Adina Apartment Hotel
Amerika Plads 7
2100 København Ø

Parkering kun i P kælder mod betaling

Dagsorden Ifølge vedtægterne

Med venlig hilsen
Bestyrelsen