Generalforsamling 2021 Update 23/8-2021

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING!!

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Københavns Flugtskytte Klub

Torsdag d. 2. September 2021 kl. 19:00 i klubhuset Selinevej 9, 2300 København S

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag samt endelig dagsorden offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.

Årsregnskabet for 2020 er fra dags dato fremlagt til gennemsyn i klubhuset.