Generalforsamling Udsat 2021

Udskydelse af Københavns Flugtskytte Klubs ordinære generalforsamling 2021

Vi må desværre udskyde den ordinære generalforsamling som skulle have været afholdt den 22. april 2021.

Bestyrelsen har truffet beslutningen på grund af usikkerhed om, hvorvidt afvikling vil være forsvarligt og i overensstemmelse med de sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer.

Ny dato vil blive varslet med minimum 4 uger.

Med venlig hilsen
KFKs bestyrelse