Generalforsamling Udsat

Udskydelse af Københavns Flugtskytte Klubs ordinære generalforsamling

Vi må desværre udskyde den ordinære generalforsamling indkaldt til den 23. april 2020.

Bestyrelsen har truffet beslutningen på grund af usikkerhed om, hvorvidt afvikling vil være forsvarligt og i overensstemmelse med de sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer.

Det forventes at vi kan afvikle generalforsamlingen i juni under forudsætning af, at der ikke kommer yderligere retningslinjer fra myndighederne.

Ny dato vil blive varslet med minimum 4 uger.

Med venlig hilsen

KFKs bestyrelse