Funktionsbeskrivelse

Formand

 • ansvarlig overfor det omgivne samfund.
 • repræsenterer klubben udadtil i forhold i Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Skytte Union og Dansk Flugtskydnings Forbund.

Kasserer

 • forestår foreningens virksomhed og drift. Ansvarlig for det daglige bogholderi herunder lønudbetaling. Fremstiller til hvert bestyrelsesmøde et økonomisk situationsbillede, således at den øvrige bestyrelse har et rimeligt indblik i KFK’s økonomi. Aflægger årsregnskab på generalforsamlingen. Kassereren har fuldmagt til at handle for op til kr. 15.000. Ved køb for beløb over dette, sker det i samråd med formanden
 • Ansættelseskontrakter
 • Overenskomstmæssige forhold
 • Udfærdigelse af budget
 • Nærmeste foresatte for leder af den daglige drift.

Næstformand

 • Supplerer formandens opgaver.
 • Ansvarlig for mødevirksomhed. Der indkaldes årligt til ca. 5 bestyrelsesmøder, 1 halvdagsmøde og 1 heldagsmøde samt generalforsamling.
 • Sekretærfunktion. Skriver beslutningsreferat ved hvert bestyrelsesmøde. Referatet fremsendes senest 14 dage efter mødet. Eet eksemplar ophænges i klublokale og på hjemmeside.
 • Repræsenterer klubben ved formandens forfald.
 • Ansvarlig for skydeskolen og nærmeste foresatte for Protrænere

Skydeudvalgsformand

 • Koordinerer skydeudvalgets aktiviteter på lands- og klubplan. Orienterer ved sæsonstart, såvel løbende om stævner og aktiviteter til web-redaktør. Stævne/aktivitetskalender ophænges i klubhus. Grand Prix, Klubskydning, træning, Team Copenhagen
 • Koordinering af turneringsdeltagelse
 • Nedsætter og udpeger underudvalg i det omfang det er nødvendig for klubbens drift.

Ordensudvalg

Sikrer god ro og orden samt høvisk tone/tale formand

Fastlæggelse af regelsæt for færden/optræden på/for KFK

Kommunikationsudvalg

 • Information, intern/ekstern kommunikation.
 • Klubblad er udgået, erstattet af nyhedsbrev
 • Informationsmateriale om klubbens aktiviteter

Instruktørudvalg

 • Daglig ledelse varetages af OB i samarbejde med leder af daglig drift

Klubvåben

Vedligehold og nyindkøb (Driftsleder)

Facilitetsudvalget

 • Sikring af faciliteter både på bane, i klubhus og det øvrige areal. Indhenter tilbud på ny – og ombygninger, minimum to. Disse forelægges bestyrelsen for godkendelse, inden iværksættelse. (Byggeudvalget)
 • Daglig ledelse varetages af daglig leder
 • Sikkerhed
 • Pt. gennemføres:

–   Introkurser.

 • Våbenregistrering (daglig leder). Indstiller skytter fra introkursus til våbenpåtegning.

Miljø

Sikre at KFK er DKs grønneste klub

 

Kontraktslige Forhold

Forsikringer Driftsleder

Ansættelseskontrakter Tania Jensen

Vedtægter formand OB

Skydeskoleaftaler JBe

Overenskomstmæssige forhold Tania Jensen

 

Ansatte

Forretningsfører Kasper Holm Nielsen (Daglig leder af drift)

Se funktionsbeskrivelse for forretningsfører

Baneassistenter Jesper Appelquist

 • Forestår den daglige vedligeholdelse af anlæg og bygninger. Klargør baneanlæg med opfyldning af duer etc.

Protrænere , Jimmy Hjorth, Henry Pedersen, Jesper Hansen

 • Underviser kunder i og udenfor åbningstid, herunder udlejning til kunder eksternt.

 

Revideret:

Revision 6. november 2004 med De facto rettelser pr. 25. november 2005

Rettelser 18. november 2006. De facto rettelser pr. 15. april 2009

Rettelser pr. 14. april 2010, Rettelser pr. 13. april 2011, Rettelser pr. 4. januar 2012,

Rettelser pr. 18. april 2012, Rettelser pr. 24. april 2013, Rettelser 23. april 2014

Rettelser 15. april 2015

Rettelser 4. Juli 2019