Våbenpåtegning

Hos KFK er det muligt at få udstedt en våbenpåtegning eller våbentilladelse til glatløbet haglgevær.

Det kræver dog, at man deltager på et introkursus, som forløber over tre søndage i træk indenfor samme måned, samt at man i øvrigt kan godkendes af politimyndighederne.

Se nærmere info i undermenuen.