KFK overtager driften af “Shoppen”

Den 1 januar 2016 udløber forpagtnings aftalen af KFK shoppen med Gamefair. Bestyrelsen har besluttet ikke at fortsætte med bortforpagtning, således at KFK overtager al drift af shoppen den 1 januar. Der er i den forbindelse nedsat et forretningsudvalg med ansvaret for shoppen.

Bestyrelsen har med fokus på kontinuiteten i driften valgt at ansætte Ulrik Hansen som daglig leder i en periode på foreløbigt 2 år. Dette giver bestyrelsen tid til at få indgående kendskab til forretningsgangen i shoppen, samt mulighed for løbende at kunne foretage de ændringer i drift, vareudbud og priser man måtte ønske.

Det betyder at du ikke umiddelbart vil opleve de store forandringer den 1. januar. Bestyrelsen vil løbende orienterer omkring ændringer her på hjemmesiden.