Københavns Flugtskytte Klubs ny miljøgodkendelse er på plads

Natur- og Miljøklagenævnet har færdigbehandlet de klager, der indkom over KFK’s nye miljøgodkendelse af 28. juli 2014. Begge klager blev afvist. Sagsbehandlingen har haft opsættende virkning på miljøgodkendelsens ikrafttræden, men med nævnets afgørelse af 16. juni 2015 er miljøgodkendelsen på plads. Dette åbner mulighed for at KFK nu kan påbegynde planlægning og efterfølgende udførelse af en række støj reducerende tiltag samt en række baneændringer, som er gjort mulige ved den nye miljøgodkendelses ikrafttræden.