KFK indmeldt i Dansk Skytte Union (DSkyU)

KFK har set sig nødsaget til at indmelde sig som klub direkte i Dansk Skytte Union (DSkyU). KFK skal understrege, at dette ikke er udtryk for en stillingtagen i den verserende konflikt mellem Danmarks Flugtskydnings Forbund (DFF) og DSkyU. KFK er stadig medlem af DFF og ønsker at fortsætte dette medlemskab. Der ligger en række praktiske forhold bag KFKs indmeldelse i DSkyU

KFK er stadig medlem af DFF og ønsker at fortsætte dette medlemskab.

Der ligger en række praktiske forhold bag KFKs indmeldelse i DSkyU.

KFKs vedtægter indeholder en bestemmelse om, at KFK er medlem af DSkyU gennem sit medlemskab af DFF. Da denne kæde nu er brudt, opererer KFK i princippet udenfor sine vedtægter. Vi har bedømt, at det nærmeste, vi kan gøre for at opfylde vores vedtægter under de givne omstændigheder, er at være medlem af både DFF og DSkyU.

Dele af vores forsikringer er tegnet gennem DSkyU. Vi har fået oplyst fra forsikringsmægler, at disse forsikringer ophører pr. 1. december 2014 med mindre, at vi indmelder os direkte i DSkyU. Uden disse forsikringer vil vi være tvunget til at lukke baneanlægget pr. 1. december 2014 indtil nye forsikringer er tegnet. Tidsrammen for nytegning af disse forsikringer er ukendt.

KFK er en sportsklub og har derfor relativt mange medlemmer med våbenpåtegning. Disse våbenpåtegninger er registreret gennem DSkyU og vil miste deres gyldighed pr. 1. december 2014 med mindre, at KFK indmelder sig direkte i DSkyU. Det vil være særdeles uhensigtsmæssigt, at 500+ medlemmer af KFK står uden gyldig våbenpåtegning 1. december 2014.

Medlemskabet af de internationale skydeforbund ISSF og FITASC indehaves af DSkyU. DFF søger naturligt nok at overtage disse medlemskaber på vegne af flugtskytterne, men der vil sandsynligvis gå en rum tid før dette eventuelt falder på plads og i denne periode vil vore skytter være afskåret fra at deltage i internationale skydninger med mindre, at KFK indmelder sig direkte i DSkyU.

KFK har overvejet at oprette en klub i klubben (”KFK Sport”) og melde denne ind i DSkyU i stedet for at indmelde hele KFK. Imidlertid bedømmes omkostningerne ved banelukning ifm. nytegning af forsikringer, omkostningerne ved reetablering af våbenpåtegninger og omkostningerne ved dyrere forsikringer langt at overstige de ca. 40.000 kr, som det koster at melde hele KFK ind i DSkyU. Dertil kommer generne for de medlemmer, der rammes af en periode med ugyldige våbenpåtegninger og manglende international tilknytning.

Det er på den ovenfor anførte baggrund, at KFK har valgt at indmelde sig i DSkyU. Det er sket på baggrund af rent praktiske forhold og ikke som en stillingtagen i konflikten mellem DSkyU og DFF. En konflikt som vi finder dybt ulykkelig for flugtskydningen som helhed.