Opsigelse

Til KFK´s medlemmer

KFK´s bestyrelse har d. 14. september modtaget Driftsleder Ulrik Hansens opsigelse. Ulrik ønsker at gå på pension pr. 31. december 2016

Bestyrelsen vil her gerne benytte lejligheden til at takke Ulrik for hans kæmpe indsats for klubben de sidste 16 år, henholdsvis som forpagter af shoppen og senest som Driftsleder efter klubbens hjemtagelse af forpagtningen – også en stor tak til Marianne for hendes indsats med en stor del af det administrative arbejde.

Bestyrelsen vil snarest muligt sætte gang i arbejdet med rekruttering af ny driftsleder.

Med venlig hilsen
KFK´s Bestyrelse