Ole Bruun

profileimage

Ole har været med i bestyrelsesarbejdet siden 2012, og er som formand for instruktørudvalget ansvarlig for KFK’s instruktørkorps, der består af mere end 80 instruktører.

Ud over at fungere som instruktør, deltager Ole også i arbejdet, som foregår i klubbens miljøudvalg, hvor der især arbejdes med banens miljøgodkendelse.

“Det er vigtigere at gøre det rigtigt end at gøre det hurtigt” - Ole Bruun

Ole er kendt som en åben og rolig jyde med godt humør, tålmodighed og humoristisk sans.
Han er jæger, og det er således gennem jagten, at han har udviklet passionen for haglbøssen samt interessen for at hjælpe og vejlede andre skytter.