Repræsentantskabsmøde i Skytteunionen

“KFK har d. 13. marts deltaget i Skytteunionens Repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen var på forhånd åben over for indkomne forslag til ny struktur i skytteunionen, men det fremlagte forslag var ej af en sådan karakter at der kunne bakkes op om det. Repræsentanterne fra bestyrelsen valgte at afgive deres stemmer blankt.
Vi glæder os til forsat godt samarbejde med Dansk Skytte Union og flugtsektionen de kommende år”.
Bestyrelsen.