Sankt Hans

Husk på torsdag lukker hele anlægget kl 1730, da det er Sankt Hans.